Menu
Sepetim

Akademik Kitaplar

Akademik Kitaplar
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750254840
Kitabın amacı, son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan ve oldukça karmaşık bir konu olan yasal mal rejimi ve tasfiyesi ile ilgili yasal düzenlemenin, temel ilkeleri ve ana hatları ile anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktır. Başka bir ifadeyle kitap, okuyucuya, yasal mal rejimi ve tasfiyesi ile ilgili h..
76,20 TL Vergiler Hariç:76,20 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750258251
Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin bazılarında bildirim ve dava süreleri zamanaşımı olarak düzenlenirken, bir kısmında ise hak düşürücü süre olarak düzenlenmiştir. Ulusal alanda kanunlar ve uluslararası alanda ise konvansiyonlarda çeş..
79,20 TL Vergiler Hariç:79,20 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750254734
Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekleştirilmektedir. Türk hukukunda ise hukuk teorisi, hukuk felsefesinin veya hukuk metodolojisinin içinde incelenmektedir. Ancak, hukuk teorisi günümüzde hukuk sosyolojisi gibi ayrı bir temel hukuk disip..
101,88 TL Vergiler Hariç:101,88 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750253836
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir. Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördü..
101,88 TL Vergiler Hariç:101,88 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750243721
Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni Kanunu'nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak değildir. Bu düzenleme 1984 tarihli 2981 sayılı "İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında K..
58,80 TL Vergiler Hariç:58,80 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750248016
Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan her türlü yapı, Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı ..
61,20 TL Vergiler Hariç:61,20 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750226274
Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın karışık oluşu, birçok kamu kuruluşunun görev alanına girmesi ve yayınlanan genelgelerle sık sık değişiklik göstermesi nedeni ile zor ve karışık bir durumdur. Uzun yıllar, Vergi Başmüfettişi olarak gö..
21,60 TL Vergiler Hariç:21,60 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750257483
İstanbul Barosunda Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmekte olan yazar; Avukatlık Hukuku kitaplarından sonra, İstanbul Barosu'nun tarihinde önemli dönüm noktalarını ele aldığı bu kitabı hazırladı. İstanbul Barosu'nun kuruluşu olarak kabul edilen 1878'den günümüze uzanan zaman diliminde, avukatların ..
42,00 TL Vergiler Hariç:42,00 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750247033
Kitap özel öğretim kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan eğitim personelini, SMMM, YMM, Avukatlar ve İnsan kaynakları çalışanlarını ilgilendirmektedir. Hazırlanan içerik, alanda denetim yapan müfettişler olarak kurum yetkilileri ve çalışanlarından gelen sorunlara İş Hukuku, SGK, Vergi ve Milli Eğitim..
77,40 TL Vergiler Hariç:77,40 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750255359
Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktadır. 1789 Bildirisinde genel iradenin ifadesi olarak tanımlanmış ve ardından gelen anayasalarda da kanun ile genel irade arasındaki bu ilişki devam ettirilmiştir. "Kâdir-i mutlak" bir yetki olarak, uzu..
34,68 TL Vergiler Hariç:34,68 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750204326
Çalışma, 1982 Anayasası ile kurulan kamu personel rejimini anayasal sınırlar içerisinde incelemek amacını taşımaktadır. Rejimin özü, Anayasa'nın kurallarında yatmaktadır. Eserde, anayasal kuralların yorumlanmasında doktrinin görüşleri yanında, esas olarak Anayasa Mahkemesi'nin konu ile ilgili içti..
43,20 TL Vergiler Hariç:43,20 TL
Marka: Seçkin Yayıncılık Ürün Kodu: 9789750213076
Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmiştir. Fakat maalesef gündem ağırlıklı olarak siyasi tartışmalarla kaplanmıştır. Hukuk sistemlerini kendimize örnek aldığımız ülkelerdeki yüksek yargı organlarının yapısı,..
55,20 TL Vergiler Hariç:55,20 TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 1290 (108 Sayfa)
Göz atma deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası .